Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet. 

Tilskuddsordningen forvaltes av Fondsstyret. 
Søknader om tiltak basert på samarbeid med bransjens aktører, partene i arbeidslivet, de regionale verneombudene eller Arbeidstilsynet vil bli prioritert. Det er et krav at de regionale verneombudene skal ha nytte av tiltaket. 

Satsingsområder 2014-15

* Forebygging av arbeidsulykker, også med vekt på unge arbeidstakere og
ulykkesrisiko på arbeidsplasser i forhold til kulturforskjeller og språk
* Forebygging av belastningsskader (herunder ergonomi og vibrasjonsskader)
* Kjemisk helserisiko
* Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold)
* Livsfasepolitikk
* Byggherreforskriften (erfaringer og effekter)
* Veiledningsmateriell

Mer informasjon om våre prosjekter, pågående og avsluttede samt søknadsskjema finner du under prosjekter. 
Arkiv

RVO på besøk i Qatar, for å se på utbyggingen av idrettsanleggene

17.10.2017

Stengte 40 prosent av byggeplassene som ble besøkt i 2016

18.10.2017

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015