Fare for klemulykker

20.06.2017
Regionalt verneombud Geir Kåre Wollum er intervjuet om gravemaskinskuffer og faren for klemulykker. Du kan lese intervjuet her. Les artikkelen

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017
Aurstad sitt prosjektet "Sikkerhet i kvardagen" har publisert en opplæringsfilm for HMS i anleggsbransjen. 
Prosjektet ble finansiert med prosjektmidler fra Fondsstyret. 

Du kan se filmen her.  Les artikkelen

Årsrapport 2016

03.03.2017

Årsrapport 2016 er ferdig utarbeidet. Årsrapporten inneholder bl.a. styrets årsberetning, årsregnskap samt årsrapporter fra de regionale verneombudene i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen.

Les artikkelen
Årsrapport 2016

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017
Vi er i ferd med å innføre et nytt system for innkreving av avgift. Avgiftsinnkrevingen for 2017 gjennomføres i perioden 2., 3. og 4. kvartal 2017. Se her for ytterligere informasjon om innbetaling av avgift for 2017.  Les artikkelen

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016
Svaret finner du i et helt nytt verktøy, Akan på 1 2 3, som du enkelt laster ned på akanapp.no
I perioden fra april 2015 til juli 2016 har Akan kompetansesenter, med midler fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og i samarbeid med RVO, produsert to informasjonskanaler. Med brosjyren «Veileder i nulltoleranse» og det mobile bokmerket «Akan på 1-2-3», står man godt rustet til å møte utfordringer knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk.

Se filmsnutt her: Les artikkelen

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016
For å bedre kunne måle nytteverdien og kartlegging av ordningen med regionale verneombud, vil alle virksomheter som får besøk av og mottar rapport fra regionalt verneombud, bli bedt om å svare på en spørreundersøkelsen. Virksomhetenes identitet vil være skjult. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å gjennomføre.

 Vi ønsker tilbakemelding på erfaringene med å få besøk av regionalt verneombud og om virksomhetene får styrket og økt kunnskap om sitt verne- og HMS-arbeid som følge av besøket. Resultatene av spørresundesøkelsen vil brukes til å videreutvikle ordningen med regionale verneombud, slik at den blir til best mulig nytte for virksomhetenes arbeid.

Vi håper du tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen! Les artikkelen
RVO spørreundersøkelse
RVO spørreundersøkelse

Inkassovarsel

20.05.2016

Inkassovarsel for avgiften for 2016 ble sendt ut 20. mai. 

Les artikkelen

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Årsrapporten for 2015 er klar. I årsrapporten finner blant annet styrets årsberetning, årsregnskapet, årsrapport fra de regionale verneombudene og formålet med ordningen.

Les artikkelen
Årsrapport for 2015

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016
Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet. Tilskuddsordningen forvaltes av fondsstyret.

Søknader om tiltak basert på samarbeid med bransjens aktører, partene i arbeidslivet, de regionale verneombudene eller Arbeidstilsynet vil bli prioritert.

Det er et krav at de regionale verneombudene skal ha nytte av tiltaket.

Kriteriene for prosjektsøknader i  2016-2017 er at prosjektet må ha nytteverdi for de regionale verneombudene samt omhandle HMS i bygge- og anleggsbransjen.

Les mer om prosjekter og finn mal for prosjektsøknad herLes artikkelen

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Sekretariatet sendte torsdag 25. februar ut brev med krav om innbetaling av avgift for 2016, betalingsfristen er satt til  17. mars 2016. Avgiften er 0,03 % av bruttolønn fra 2015 og minstesatsen er på 250 kroner. Se eksempler på utregning av avgiften her.
For virksomheter uten ansatte er minstesatsen gjeldene.

For mer informasjon om avgiftsinnbetaling se vår informasjonsbrosjyre her. 

Her kan du registrere beregningsgrunnlaget for avgiften. 

Ønsker du mer informasjon om ordningen og lovgrunnlaget kan du lese mer om dette her

Les artikkelen
Arkiv

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015