RVO på besøk i Qatar, for å se på utbyggingen av idrettsanleggene

17.10.2017

Oppmerksomheten rundt dårlige forhold rundt bygging av anleggene til fotball VM i 2022, har ført til bedring, det sier RVO- ene Harry Eide og Geir Kåre Wollum: I slutten av september besøkte de Qatar. RVO-ene ble invitert av Den internasjonale tre- og bygningsarbeiderføderasjonen (BWI). 

Les artikkelen
RVO på besøk i Qatar, for å se på utbyggingen av idrettsanleggene

Stengte 40 prosent av byggeplassene som ble besøkt i 2016

18.10.2017
Regionalt verneombud innen byggebransjen, Jørgen Bjaaland, måtte stenge 40 prosent av byggeplassene han besøkte i løpet av 2016. Regionale verneombud har mulighet til å stanse farlig arbeid ved fare for arbeidstakers liv og helse etter Arbeidsmiljøloven sin paragraf 6-3. 
Les artikkelen

Fare for klemulykker

20.06.2017
Regionalt verneombud Geir Kåre Wollum er intervjuet om gravemaskinskuffer og faren for klemulykker. Du kan lese intervjuet her. Les artikkelen

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017
Aurstad sitt prosjektet "Sikkerhet i kvardagen" har publisert en opplæringsfilm for HMS i anleggsbransjen. 
Prosjektet ble finansiert med prosjektmidler fra Fondsstyret. 

Du kan se filmen her.  Les artikkelen

Årsrapport 2016

03.03.2017

Årsrapport 2016 er ferdig utarbeidet. Årsrapporten inneholder bl.a. styrets årsberetning, årsregnskap samt årsrapporter fra de regionale verneombudene i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen.

Les artikkelen
Årsrapport 2016

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017
Vi er i ferd med å innføre et nytt system for innkreving av avgift. Avgiftsinnkrevingen for 2017 gjennomføres i perioden 2., 3. og 4. kvartal 2017. Se her for ytterligere informasjon om innbetaling av avgift for 2017.  Les artikkelen

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016
Svaret finner du i et helt nytt verktøy, Akan på 1 2 3, som du enkelt laster ned på akanapp.no
I perioden fra april 2015 til juli 2016 har Akan kompetansesenter, med midler fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og i samarbeid med RVO, produsert to informasjonskanaler. Med brosjyren «Veileder i nulltoleranse» og det mobile bokmerket «Akan på 1-2-3», står man godt rustet til å møte utfordringer knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk.

Se filmsnutt her: Les artikkelen

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016
For å bedre kunne måle nytteverdien og kartlegging av ordningen med regionale verneombud, vil alle virksomheter som får besøk av og mottar rapport fra regionalt verneombud, bli bedt om å svare på en spørreundersøkelsen. Virksomhetenes identitet vil være skjult. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å gjennomføre.

 Vi ønsker tilbakemelding på erfaringene med å få besøk av regionalt verneombud og om virksomhetene får styrket og økt kunnskap om sitt verne- og HMS-arbeid som følge av besøket. Resultatene av spørresundesøkelsen vil brukes til å videreutvikle ordningen med regionale verneombud, slik at den blir til best mulig nytte for virksomhetenes arbeid.

Vi håper du tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen! Les artikkelen
RVO spørreundersøkelse
RVO spørreundersøkelse

Inkassovarsel

20.05.2016

Inkassovarsel for avgiften for 2016 ble sendt ut 20. mai. 

Les artikkelen

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Årsrapporten for 2015 er klar. I årsrapporten finner blant annet styrets årsberetning, årsregnskapet, årsrapport fra de regionale verneombudene og formålet med ordningen.

Les artikkelen
Årsrapport for 2015
Arkiv

RVO på besøk i Qatar, for å se på utbyggingen av idrettsanleggene

17.10.2017

Stengte 40 prosent av byggeplassene som ble besøkt i 2016

18.10.2017

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015