Ergonomi i Bygg og Anlegg - En ergonomiportal for Bygge- og Anleggsnæringen

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en informasjonsportal hvor bygg- og anleggsbransjen har et materiale som demonstrerer tungt og ensformig arbeid, hvordan tilrettelegge i arbeidet, samt hvilke hjelpemidler som er tilgjengelig for å redusere risikofaktorer. Materialet skal også benyttes blant annet til veiledningsinformasjon og opplæring i bedriftene.

Ergonomiportalen


Entreprenør-foreningen - Bygg og anlegg (EBA) 
 

Bevilget beløp


4 079 445,-