EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Formål


Ansvarlig

Fremskaffe kunnskap om arbeids- og tjenestevandringenes konsekvenser og utfordringer for HMS-situasjonen i bygge- og anleggsbransjen. 


Fafo
 

Resultat


Bevilget beløp

Fafo-rapport 2007:3
1 010 000,-