Grunnopplæring HMS bygg og anlegg

Formål


Ansvarlig

Revidere og videreutvikle dagens undervisningsmateriell for bruk i den lovpålagte HMS-opplæringen for verneombud og AMU.

Brosjyre


Byggenæringens Forlag og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg


Bevilget beløp


1 070 375,-