Hva kunne vært gjort for å unngå skaden?

Formål


Ansvarlig

Få økt kunnskap om hva unge arbeidstakere tenker  om ulykkesskaden med fokus på arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Fokus på forebyggbare forhold.

 


Direktoratet for arbeidstislynet
 

Resultat


Bevilget beløp

Rapport
750 000,-