Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel

Formål


Ansvarlig

Utarbeide bransjerettet informasjons-materiell basert på funn/resultater fra STAMIs prosjekt om helse og eksponering ved driving av tunnel.
           
Kvartsholdig steinstøv kan gi alvorlige helseskader

Hvordan unngå alvorlige helseskader ved arbeid i tunnel


Bergarbeidsgruppen RVO Anlegg


Bevilget beløp


145 000,-