Pågående prosjekter

1. Utvikling ergonomiportalen

Formål:
Videreutvikling av informasjonsportal med veiledninger, gode råd, smarte løsninger og tips om hjelpemidler for å kunne forebygge muskel/skjelettplager og lidelser knyttet til tungt og ensformig arbeid.  Risikovurdering, oppfølging av tiltak knyttet til temaene vibrasjoner og støy. Vibrasjonskalkulator også for helkroppsvibrasjoner samt vurdering av støy opp mot tiltaksverdi og grenseverdier.


Ansvarlig:
EBA 

Bevilget beløp: 

406 000 kroner 


Utvikling ergonomiportalen

2. En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning

Formål:
Studere mulige negative helseeffekter forårsaket av eksponering for kvarts i størrelsesorden (0,1 mg/mg3). Fjellsikrere er inkludert i studien. 

Ansvarlig:

STAMI 


Bevilget beløp:

982 000 kroner


En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning

3. Utvikling av ny strømulykke-app

Formål:
Utvikle en ny og forbedret app med flere funksjoner, flere språk og enda bedre pedagogisk tilnærming til bruker 

Ansvarlig:
NELFO

Bevilget beløp:
115 000,- 


Utvikling av ny strømulykke-app

4. Verneombudsordning under press?

Formål:
Det ønskes å gjøre en videre utredning, analysering og forskning av 3 hovedfunn fra 2015-prosjektet.
I tillegg ønsker man å se hvordan verneombudsrollen fungerer i store prosjekter med utenlandske hovedentreprenører og norske underentreprenører. 

Ansvarlig:
FAFO

Bevilget beløp:
1 514 250,-


Verneombudsordning under press?