Pågående prosjekter

1. En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning

Formål:
Studere mulige negative helseeffekter forårsaket av eksponering for kvarts i størrelsesorden (0,1 mg/mg3). Fjellsikrere er inkludert i studien. 

Ansvarlig:

STAMI 


Bevilget beløp:

982 000 kroner


En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning

2. Utvikling av ny strømulykke-app

Formål:
Utvikle en ny og forbedret app med flere funksjoner, flere språk og enda bedre pedagogisk tilnærming til bruker 

Ansvarlig:
NELFO

Bevilget beløp:
115 000,- 


Utvikling av ny strømulykke-app

3. Verneombudsordning under press?

Formål:
Det ønskes å gjøre en videre utredning, analysering og forskning av 3 hovedfunn fra 2015-prosjektet.
I tillegg ønsker man å se hvordan verneombudsrollen fungerer i store prosjekter med utenlandske hovedentreprenører og norske underentreprenører. 

Ansvarlig:
FAFO

Bevilget beløp:
1 514 250,-


Verneombudsordning under press?

4. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Formål:
Utvikle et sett med sikkerhetsindikatorer for bygg- og anleggssektoren. Det fokuseres på indikatorer for sikkerhet som kan brukes for å forbygge arbeidsulykker og -skader.

Ansvarlig:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bevilget beløp:
480 000,-


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

5. Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

Formål:
Bidra til bedre sikkerhetsstyring og dermed færre ulykker.

Ansvarlig:
SINTEF

Bevilget beløp:
500 000,-


Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen

6. Helse- miljø og sikkerhet i utdanning av byggingeniører i Norge: delprosjekt 5, regionale verneombud

Formål:
Mål om at utdanning av byggingeniører i Norge skal bidra til å bedre helse- miljø og sikkerhet i bransjen. 

Ansvarlig:
Høgskulen på Vestlandet

Bevilget beløp:
502 000,-


Helse- miljø og sikkerhet i utdanning av byggingeniører i Norge: delprosjekt 5, regionale verneombud