PCB og arbeidsmiljø i bygg

Formål


Ansvarlig

Kunnskapsinnhenting, utvikling/beskrivelse av arbeidsmetoder og vernetiltak samt utvikling av kompetansehevende tiltak.
Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening
 

Resultat


Bevilget beløp

PCB-veileder
800 000,-