Registrer avgiftsgrunnlag

Endring av lønnsgrunnlag kan registreres via ITX Norge sine nettsider. Følg denne linken for å logge inn på kundeportalen. 
Ved innlogging brukes organisasjons- og kundenummer, her skal også epost- og fakturaadresse endres eller legges inn.