Fondsstyret

Ordningen med regionale verneombud inngår i en privat stiftelse kalt Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Den private stiftelsen har et styre og et sekretariat.

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. I tillegg til dette har Fondsstyret mulighet til å bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid, (jf. Forskrift om administrative ordninger §3-6).  

 
Leder Ørnulf Halmrast
Arbeidstilsynet Oslo
[email protected]
917 85 129
Boks 8174 Dep., 0034 Oslo
   
Medlemmer Steinar Rindhølen 
Norsk Arbeidsmandsforbund 
[email protected]
815 45 100
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Trond Johannesen
Maskinentreprenørenes Forbund 
[email protected]
22 40 29 00
Pb. 505 Sentrum, 0105 Oslo
Steinar Krogstad 
Fellesforbundet 
[email protected]
02306 
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
  Thomas Scheen
Byggenæringens Landsforening
[email protected]
91 72 15 92
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
   
Varamedlemmer


Erna C. Hagensen                                  
Norsk Arbeidsmandsforbund
[email protected]
815 45 100
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Siri Ulvin
Maskinentreprenørenes Forbund
[email protected]
22 40 29 00
Pb. 505 Sentrum, 0105 Oslo
  Edvard Eidhammer Sørensen  
Fellesforbundet

[email protected]

02306
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
 

Siri Bergh                     
Byggenæringens Landsforening
[email protected]
Tlf.: 48 02 51 01
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo