Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen

Formål


Ansvarlig

Kartlegge omfanget av svart økonomi og brudd på helse, miljø og sikkerhets-bestemmelsene i bygge- og anleggsbransjen i Grenland.

 


Grenlandssamarbeidet
 

Resultat


Bevilget beløp

Rapport Telemarksforskning

Prosjektside Telemarksforskning

720 000,-