Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling

Formål


Ansvarlig

Frembringe og spre kunnskap som er nyttig for RVOene, om HMS-systemets virkemåte, betingelser som må oppfylles for å få til læring, og hvilke strategier som vil være effektive for å få til videre utvikling.


NIFU 
 

Resultat


Bevilget beløp

NIFU rapport 23-2011
1 061 000,-