Velkommen som arbeidstaker i Norge (brosjyre, flere språk)

Formål


Ansvarlig

Utarbeide en informasjonsbrosjyre om de viktigste bestemmelsene på arbeidsplassen - om plikter og rettigheter som arbeidstaker i Norge.

Brosjyren er utgitt på åtte språk.

Fondsstyret og Arbeidstilsynet
 

Resultat


Bevilget beløp

Brosjyre
150 000,-
pr. opptrykk