Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse

Formål


Ansvarlig

Tilby et verktøy (instrument, kunnskap og metode) som gjør det mulig å kvalitetssikre bruk av støvmasker.

Rapport personlig verneutstyr

           
Støvlungesykdom (brosjyre)

Støvmasker (brosjyre)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Bevilget beløp


244 600,-