Årsrapport 2016

03.03.2017

Årsrapport 2016 er ferdig utarbeidet. Årsrapporten inneholder bl.a. styrets årsberetning, årsregnskap samt årsrapporter fra de regionale verneombudene i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen.

Årsrapporten gir et godt bilde av ordningen og det viktige arbeidet som de regionale verneombudene utfører. En oversikt over de 28 regionale verneombudene finner du i rapporten. Årsrapporten viser at det er et stort behov for det arbeidet de regionale verneombudene gjør for å styrke vernearbeidet på de arbeidsplassene de besøker. Mange virksomheter har dessverre et mangelfullt HMS-system og i en bransje med risikofylte jobber kan dette resultere i mange farlige situasjoner, noe også ulykkesstatistikkene viser.

De regionale verneombudene rapporterer om regionale forskjeller i bransjene. Manglende HMS-kort og manglende sikring av arbeid i høyden topper mangelstatistikkene.

De regionale verneombudene bidrar med kyndig informasjon og veiledning. Deres forebyggende arbeid er betydelig. De gir muntlige råd og deler ut veiledningsmateriell. Aktiviteten er primært rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke har valgt egne verneombud (ca. 90 % av besøkene). Ved siden av til sammen nærmere 7 500 besøk på bygge- og anleggsplasser over hele landet bidrar de også med kurs og seminar-innlegg. De får mange positive tilbakemeldinger på sine besøk.

Les rapporten her
Arkiv

Årsrapport 2018

13.03.2019

Ny brosjyre: Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015