Årsrapport for 2015

05.04.2016

Årsrapporten for 2015 er klar. I årsrapporten finner blant annet styrets årsberetning, årsregnskapet, årsrapport fra de regionale verneombudene og formålet med ordningen.

90 % av besøkene til de regionale verneombudene er til små- og mellomstore virksomheter som ikke har egne valgte verneombud. Kjerneaktiviteten til de regionale verneombudene (RVO-ene) består i å gi gode råd og å gi ut veiledningsmateriell til bedrifter og arbeidstakere de treffer ved sine besøk på bygg- og anleggsplassene. De veileder virksomhetene i bl.a. forebygging av ulykker.

Tilbakemeldingene fra de regionale verneombudene viser at det har vært en liten, men viktig nedgang i antall stans av arbeid med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 6-3 (Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid) fra 2014.

Årsrapporten fra 2015 viser at RVO-ene i bygg- og anleggsbransjen har besøkt 7 250 (46 flere enn i 2014) og at antall stans til sammen var henholdsvis 1 711 på byggeplasser og 112 på anleggsplasser.

RVO-ene har også i 2015 bidratt med kurs, samlinger og andre former for opplæring.

Les årsrapporten her
Arkiv

Årsrapport 2018

13.03.2019

Ny brosjyre: Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015