Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Sekretariatet sendte torsdag 25. februar ut brev med krav om innbetaling av avgift for 2016, betalingsfristen er satt til  17. mars 2016. Avgiften er 0,03 % av bruttolønn fra 2015 og minstesatsen er på 250 kroner. Se eksempler på utregning av avgiften her.
For virksomheter uten ansatte er minstesatsen gjeldene.

For mer informasjon om avgiftsinnbetaling se vår informasjonsbrosjyre her. 

Her kan du registrere beregningsgrunnlaget for avgiften. 

Ønsker du mer informasjon om ordningen og lovgrunnlaget kan du lese mer om dette her

Arkiv

Årsrapport 2018

13.03.2019

Ny brosjyre: Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015