Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Som en del av en bred gjennomgang av alle iverksatte tiltak mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår har Arbeids- og sosialdepartementet satt i gang en kartlegging.

Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og hotell, restaurant og renholdsbransjen skal i forbindelse med dette kartlegges. Departementet sendte i juli i år ut informasjon om dette og ba mottakerne av brevet om innspill på utpekte områder. Fondsstyret i bygge- og anleggsbransjen har svar på departementet sitt brev samt sent inn Fondet sine årsrapporter for de siste åtte årene. Fondet sine årsrapporter fine du her

Arkiv

Årsrapport 2018

13.03.2019

Ny brosjyre: Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015