Stengte 40 prosent av byggeplassene som ble besøkt i 2016

18.10.2017
Regionalt verneombud innen byggebransjen, Jørgen Bjaaland, måtte stenge 40 prosent av byggeplassene han besøkte i løpet av 2016. Regionale verneombud har mulighet til å stanse farlig arbeid ved fare for arbeidstakers liv og helse etter Arbeidsmiljøloven sin paragraf 6-3. 
Bjåland informerer om at det i 90 % av tilfellene han har måttet stenge, dreier seg om arbeid i høyden. 

Saken er publisert i Fredrikstad blad og kan leses ved å følge linken under. 

Les mer om saken i Fredrikstad Blad her.
Arkiv

Årsrapport 2018

13.03.2019

Ny brosjyre: Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015