meny
RVO logo

Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av fondet

Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående prosjekter i 2017. Mer informasjon om prosjektene finnes på RVO BAs websider. Her finnes også informasjon om fondsfinansierte prosjekter som er ferdigstilt i 2016 (og tidligere).

Pågående prosjekter pr 31.12.2016AnsvarligBevilget beløpStatus
En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengningSTAMIKr 982 000Ferdigstilles januar 2019
Sikkerhet ved arbeid under jordNorsk forening for fjellsprengningsteknikkKr 200 000Håndbok er produsert. Endelig ferdigstillelse vinter 2017
Utvikling av en strømulykkeapp med ny og økt funksjonalitet basert på en ny teknologisk plattformNELFOKr 115 000Ferdigstilles ila siste kvartal 2017
Verneombudsordning under press?FAFOKr 1 514 250Ferdigstilles 3. kvartal 2017
Utvikling ErgonomiportalenEBAKr 406 000Ferdigstilles første kvartal 2017
Utvikling av et sett av indikatorer for sikkerhet i bygg- og anleggsbransjen.NTNUKr 480 000Ferdigstilles 31.12.2017
SIBA - Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjenSINTEFKr 500 000Ferdigstilles 31.12.2017
Sikker bruk av arbeidsutstyr; e- læringEBAKr 462 500Ferdigstilt våren 2016
En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengningSTAMIKr 982 000Ferdigstilles januar 2019
Sikkerhet ved arbeid under jordNorsk forening for fjellsprengningsteknikkKr 200 000Ferdigstilt høsten 2016