RVO på besøk i Qatar, for å se på utbyggingen av idrettsanleggene

17.10.2017

Oppmerksomheten rundt dårlige forhold rundt bygging av anleggene til fotball VM i 2022, har ført til bedring, det sier RVO- ene Harry Eide og Geir Kåre Wollum: I slutten av september besøkte de Qatar. RVO-ene ble invitert av Den internasjonale tre- og bygningsarbeiderføderasjonen (BWI). 

Les artikkelen
RVO på besøk i Qatar, for å se på utbyggingen av idrettsanleggene

Ny brosjyre: Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018
Berøring av roterende deler på mobile borerigger innebærer en betydelig ulykkesrisiko. På bakgrunn av dette har 
Arbeidstilsynet, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Arbeidsmandsforbund, Regionale Verneombud i Bygge- og anleggsbransjen, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og Maskingrossistenes Forening samarbeidet om denne veilederen. 

Her kan du lese veilederen.  Les artikkelen

Ledig vikariat (17.mnd.) i sekretariatet for regionale verneombud

25.09.2018
Ønsker du å bli vår nye kollega?

En av våre rådgivere skal ut i svangerskapspermisjon, og vi søker hennes vikar. Arbeidshverdagen er variert og interessant med saksbehandling og utredninger. Vi har mange utfordrende arbeidsoppgaver og ordningen er under kontinuerlig utvikling. Vi er en del av et større arbeidsmiljø i Arbeidstilsynet og holder til i sentrale kontorlokaler i Oslo City. Det ledige vikariatet vil arbeide opp mot Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen.

Tiltredelse er ønskelig fra 1. desember 2018 og med varighet frem til mai 2020.
For søknad og fullstendig utlysningstekst se her


Les artikkelen
Ledig vikariat (17.mnd.) i sekretariatet for regionale verneombud

Årsrapport 2017

15.03.2018
Årsrapporten fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen er nå tilgjengelig.

I årsrapporten finner du blant annet formålet med ordningen, årsregnskapet, årsrapport fra de regionale verneombudene og resultater fra spørreundersøkelsen som vi avsluttet i august 2017. 

Årsrapporten gir et godt bilde av ordningen og det viktige arbeidet som de regionale verneombudene utfører. En oversikt over de 29 regionale verneombudene finner du i rapporten. Årsrapporten viser at det er et stort behov for det arbeidet de regionale verneombudene gjør for å styrke vernearbeidet på de arbeidsplassene de besøker. Mange virksomheter har dessverre et mangelfullt HMS-system og i en bransje med risikofylte jobber kan dette resultere i mange farlige situasjoner. 


Du finner den her. 






Les artikkelen
Årsrapport 2017

Stengte 40 prosent av byggeplassene som ble besøkt i 2016

18.10.2017
Regionalt verneombud innen byggebransjen, Jørgen Bjaaland, måtte stenge 40 prosent av byggeplassene han besøkte i løpet av 2016. Regionale verneombud har mulighet til å stanse farlig arbeid ved fare for arbeidstakers liv og helse etter Arbeidsmiljøloven sin paragraf 6-3. 
Les artikkelen

Fare for klemulykker

20.06.2017
Regionalt verneombud Geir Kåre Wollum er intervjuet om gravemaskinskuffer og faren for klemulykker. Du kan lese intervjuet her. Les artikkelen

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017
Aurstad sitt prosjektet "Sikkerhet i kvardagen" har publisert en opplæringsfilm for HMS i anleggsbransjen. 
Prosjektet ble finansiert med prosjektmidler fra Fondsstyret. 

Du kan se filmen her.  Les artikkelen

Årsrapport 2016

03.03.2017

Årsrapport 2016 er ferdig utarbeidet. Årsrapporten inneholder bl.a. styrets årsberetning, årsregnskap samt årsrapporter fra de regionale verneombudene i henholdsvis bygge- og anleggsbransjen.

Les artikkelen
Årsrapport 2016

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017
Vi er i ferd med å innføre et nytt system for innkreving av avgift. Avgiftsinnkrevingen for 2017 gjennomføres i perioden 2., 3. og 4. kvartal 2017. Se her for ytterligere informasjon om innbetaling av avgift for 2017.  Les artikkelen

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016
Svaret finner du i et helt nytt verktøy, Akan på 1 2 3, som du enkelt laster ned på akanapp.no
I perioden fra april 2015 til juli 2016 har Akan kompetansesenter, med midler fra Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen og i samarbeid med RVO, produsert to informasjonskanaler. Med brosjyren «Veileder i nulltoleranse» og det mobile bokmerket «Akan på 1-2-3», står man godt rustet til å møte utfordringer knyttet til rus- og avhengighetsproblematikk.

Se filmsnutt her: Les artikkelen
Arkiv

RVO på besøk i Qatar, for å se på utbyggingen av idrettsanleggene

17.10.2017

Ny brosjyre: Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

08.10.2018

Ledig vikariat (17.mnd.) i sekretariatet for regionale verneombud

25.09.2018

Årsrapport 2017

15.03.2018

Stengte 40 prosent av byggeplassene som ble besøkt i 2016

18.10.2017

Fare for klemulykker

20.06.2017

Opplæringsfilm- HMS i anleggsbransjen

04.05.2017

Årsrapport 2016

03.03.2017

Avgiftsinnkreving for 2017

20.02.2017

Hva gjør du hvis en medarbeider kommer i bakrus eller ruset på jobb?

14.11.2016

Spørreundersøkelse for å måle nytteverdien av ordningen med regionale verneombud

03.08.2016

Inkassovarsel

20.05.2016

Årsrapport for 2015

05.04.2016

Søknadsfrist for prosjekter 15. mars

11.03.2016

Frist for innbetaling av årets avgift - 17. mars 2016

29.02.2016

Ny veileder for sikker bruk av maskiner

11.11.2015

Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

09.10.2015

Kartlegging av ordningen med regionale verneombud

30.09.2015

Søknadsfrist for prosjekter 30. september

13.08.2015

Avgift 2015

13.08.2015