Informasjon om avgiften

til-nettsiden-ny-storrelse

Ordningen finansieres av en årlig avgift som betales inn av virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen. Avgiften er hjemlet i Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område § 14-2.

Ordningen omfatter alle virksomheter som driver innen bygge- og anleggsbransjen, jf. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, virkeområde § 5-1. Definisjon på hva som er bygge- og anleggsvirksomhet finner du i § 1-4, pkt 5, samt Statistisk Sentralbyrås standard for næringsgruppering, NACE-koder 41, 42 og 43.

Det er Visma Financial Solutions AS som betjener avgiftskrav, inkasso og kundeservice i forbindelse med innkreving av den årlige avgiften som betales inn til fondet.

Avgiften forhåndsberegnes av fondet sitt sekretariat og alle krav sendes ut med beløp. 


Beregning av avgift gjøres på følgende måter: 

  • For enkeltpersonforetak uten ansatte er avgiften kr 250.
  • For virksomheter registrert uten ansatte eller mindre enn 2 ansatte er avgiften kr 250.
  • For nyinnmeldte virksomheter er avgiften første år, minimumsavgift kr 250. 
  • For virksomheter med ansatte, er avgiften beregnet ut fra fjorårets lønnsutgifter. Lønnsutgiftene hentes fra Proff sine nettsider, søk opp din virksomhet med organisasjonsnummer og se under regnskap, kolonne herav kun lønn. Fra lønnsutgiftene trekkes det 30 % for administrasjon og virksomhet utenfor bygg og anlegg. Avgiften er 0,02 % av dette beløpet.
  • For øvrige virksomheter med flere ansatte, hvor sekretariatet mangler informasjon om lønnsutgifter, er avgiften beregnet ut fra antall ansatte, tall fra Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret, eller ut fra fjorårets betalte avgift.
Virksomheter som får avgiften beregnet ut fra antall ansatte eller er registrert med annen hovednæring enn bygg og anlegg, vil motta brev om beregnet avgiftsbeløp, slik at det vil være mulig å endre faktiske lønnsopplysninger, før endelig krav om avgift sendes ut. 

Lønnsutgifter og antall ansatte kan korrigeres i kundeportalen.Ved innlogging brukes organisasjons- og kundenummer, her skal også epost- og fakturaadresse endres eller legges inn. Det er lønnsgrunnlaget som kan endres, og skal bestå av lønnsutgifter for ansatte som utfører bygge- og anleggsvirksomhet. Avgiften er 0,02 % av dette. I tillegg må det legges inn en kommentar på hvorfor lønnsgrunnlaget endres. Husk å lagre! 

Etter fristens utløp vil avgift faktureres og sendes virksomheten elektronisk per e-post eller post. Etter at avgift er fakturert er det ingen automatisk endring av avgiftsbeløp.

Dersom avgiftsbeløpet blir mindre enn kr 250, skal likevel minimumsbeløp på kr 250 betales.

For ytterligere informasjon om beregning av avgift kontakt sekretariatet.

Kontaktinformasjon til Visma Financial Solutions AS:

Tlf. 73 20 60 60
E-post: callsenter@visma.com