Pågående prosjekter

1. En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning

Formål:
Studere mulige negative helseeffekter forårsaket av eksponering for kvarts i størrelsesorden (0,1 mg/mg3). Fjellsikrere er inkludert i studien. 

Ansvarlig:

STAMI 


Bevilget beløp:

982 000 kroner


En studie av eksponering og helse ved fjellboring og fjellsprengning

2. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Formål:
Utvikle et sett med sikkerhetsindikatorer for bygg- og anleggssektoren. Det fokuseres på indikatorer for sikkerhet som kan brukes for å forbygge arbeidsulykker og -skader. Teste og modifisere de utviklede sikkerhetsindikatorene. 

Ansvarlig:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bevilget beløp:
1 180 00,-


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

3. Helse- miljø og sikkerhet i utdanning av byggingeniører i Norge: delprosjekt 5, regionale verneombud

Formål:
Mål om at utdanning av byggingeniører i Norge skal bidra til å bedre helse- miljø og sikkerhet i bransjen. 

Ansvarlig:
Høgskulen på Vestlandet

Bevilget beløp:
502 000,-


Helse- miljø og sikkerhet i utdanning av byggingeniører i Norge: delprosjekt 5, regionale verneombud

4. Veileder for vern mot roterende deler på mobile borerigger

5. Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

Formål:
Fremskaffe ny innsikt og kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltagelse i sikkerhetsarbeidet i bygge- og anleggsprosjekter. Undersøke hvordan man benytter kompetansen til verneombudene i gjennomføringen av ulike sikkerhetsaktiviteter. 

Ansvarlig:
SINTEF

Bevilget beløp
250 000,-


Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

6. Verneombudsboka for bygg- og anlegg

Formål:
Utarbeide en bok som vil gi en innføring i verneombudsarbeidet og utvalgte risikofaktorer for bygge- og anleggsbransjen. Boka skal fungere som en oppslagsbok som kan være med på bygg- og anleggsplassen. 

Ansvarlig:
Arne Bernhardsen 

Bevilget beløp:
120 000,-


Verneombudsboka for bygg- og anlegg

7. Asbestmålinger ved brand og rivning av asbestholdige byggematerialer