Prosjekter

endret-3
Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet. Tilskuddsordningen forvaltes av Fondsstyret.

Søknader om tiltak basert på samarbeid med bransjens aktører, partene i arbeidslivet, de regionale verneombudene eller Arbeidstilsynet vil bli prioritert.

Det er et krav at de regionale verneombudene skal ha nytte av tiltaket.

Satsingsområde 2016-2017

Prosjektet må ha nytteverdi for de regionale verneombudene samt omhandle HMS i bygge- og anleggsbransjen. 

Benytt søknadsskjema på høyre side for søknad. Se også forslaget til budsjettmal på samme side.