Prosjekter

endret-3
Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen gir tilskudd til bransjerelaterte utredninger, analyser og prosjekter innen arbeidsmiljøområdet. Tilskuddsordningen forvaltes av Fondsstyret.

Søknader om tiltak basert på samarbeid med bransjens aktører, partene i arbeidslivet, de regionale verneombudene eller Arbeidstilsynet vil bli prioritert.

Det er et krav at de regionale verneombudene skal ha nytte av tiltaket, og minst ett regionalt verneombud må være en del av prosjekt-/arbeidsgruppen til prosjektet.

Satsingsområde 2018-2019

Prosjektet må ha nytteverdi for de regionale verneombudene samt omhandle HMS i bygge- og anleggsbransjen. 

Benytt søknadsskjema på høyre side for søknad. Se også forslaget til budsjettmal på samme side. 

Søknadsfrister:

- 15. mars
- 30. september