Sekretariatet

pc-og-telefon
Sekretariatet svarer på spørsmål om avgiftsplikt og om hvordan avgiften beregnes.


Postadresse:
Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen
Postboks 22 Sentrum
0101 Oslo

Organisasjonsnr.: 975 945 065

Besøksadresse: Stenersgata 1 E, Oslo (Oslo City)

E-postadresse: BAfondet@arbeidstilsynet.no

Telefon: 815 58 070 (sentralbord) Telefontid: 0900-1500

Telefaks: 22 17 47 07

Bankkonto: 7038.05.18552