Fondsstyret

Ordningen med regionale verneombud inngår i en privat stiftelse kalt Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Den private stiftelsen har et styre og et sekretariat.

Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. I tillegg til dette har Fondsstyret mulighet til å bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid, (jf. Forskrift om administrative ordninger §3-6).  

 
Leder Ørnulf Halmrast
Arbeidstilsynet Oslo
ornulf.halmrast@arbeidstilsynet.no
917 85 129
Boks 8174 Dep., 0034 Oslo
   
Medlemmer Steinar Rindhølen 
Norsk Arbeidsmandsforbund 
steinar.rindholen@arb-mand.no
815 45 100
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Julie M. Brodtkorb 
Maskinentreprenørenes Forbund 
julie.brodtkorb@mef.no 
224 02 900
Pb. 505 Sentrum, 0105 Oslo
Steinar Krogstad 
Fellesforbundet 
steinar.krogstad@fellesforbundet.no
02306 
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
  Siri Bergh 
Byggenæringens Landsforening
siri.bergh@bnl.no
480 25 101
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
   
Varamedlemmer


Erna C. Hagensen                                  
Norsk Arbeidsmandsforbund
erna.hagensen@arb-mand.no
815 45 100
Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo
Eva Skaar 
Maskinentreprenørenes Forbund
eva.skaar@mef.no
224 02 900
Pb. 505 Sentrum, 0105 Oslo
  Edvard Eidhammer Sørensen  
Fellesforbundet

ees@fellesforbundet.no

02306
Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo
 

Annicken Iversen                     
Byggenæringens Landsforening
ai@bnl.no
Tlf.: 992 07 731
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo