Tilskuddsordning

til-nettsiden-ny-storrelse
Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, er i tråd med ordningens formål og er til nytte for de regionale verneombudene i deres arbeid. Kravet om nytteeffekt for de regionale verneombudene er absolutt.
Se Forskrift om administrative ordninger §3-6

Søknader om tiltak basert på samarbeid med bransjens aktører, partene i arbeidslivet, de regionale verneombudene eller Arbeidstilsynet vil bli prioritert.

Søknad om tilskudd sendes sekretariatet. 

Søknadsfrist:
- 15. mars
- 30. september

Søknadsskjema finner du her

Forslag til budsjettmal som kan brukes til søknaden finner du her